PRIVACY
     BELEID

SELL or BUY it respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen.

SELL or BUY it legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door SELL or BUY it, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen per email: info@sellorbuyit.nl

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag op deze site gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten. Om u bij het bezoek aan een website van SELL or BUY it te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

SELL or BUY it behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring op www.sellorbuyit.nl